आता आपणा कमी ऐकू येण्याच्या समसेवर मात करू शकतो

 
 
 
http://www.vrhearingclinic.in/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%aa%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%90%e0%a4%95%e0%a5%82-%e0%a4%af%e0%a5%87%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a5%8d/
 
आपण कधी प्रौढावस्थेतून वृद्धावस्थेत जातो हे लक्षातही येत नाही. मात्र हे सर्वकाही होत असताना आपल्या शरीराच्याही काही मर्यादा असतात हेही समोर यायला लागतं.अंगदुखी, दातांच्या समस्या, स्मरणशक्तीचा / श्रवण ऱ्हास यासारख्या समस्या भेडसावू लागतात. काही समस्या चटकन लक्षात येण्यासारख्या तर काही न दिसणाऱ्या पण जाणवू लागणाऱ्या असतात. यात कमी ऐकू येणं या समस्येचा विचार करायला हवा. ४० ते ६० या वयोगटातील २५ टक्के लोकांना कमी ऐकू येतं. तर ६० ते ८० या वयोगटातील सुमारे ४० टक्के लोकांना कमी ऐकू येतं.
ऐकू कमी येणं हे पटकन लक्षात येत नाही. कारण या गोष्टी व्यक्तीला स्वत:ला स्वीकारणं जरा जड जातं. पण घरातील मंडळींना हे हळुहळू लक्षात येतं की आपल्या आई किंवा बाबांना एखादी गोष्ट सांगितली तर त्यांना ती पटकन समजत नाही. म्हणून ते परत-परत सांगायला लागतात.
अनेक जेष्ठ नागरिकांसाठी टीव्ही पहाणं हा एक मुख्य विरंगुळा असतो. मात्र घरातील इतरांना टीव्हीचा जितका आवाज लागतो त्यापेक्षा त्यांना अधिक आवाजाची गरज पडते. यामुळे खऱ्या समस्येला सुरूवात होते. मात्र या स्थितीत घरातील मंडळींनी हा आजार वयोमानानुसार आहे अन् त्यावर योग्य ते उपचार करण्यासाठी ज्येष्ठांना धीर देऊन समजावून सांगत पुढाकार घेण्याची गरज असते. अनेकदा असं न झाल्याने समस्या बिकट होतात. कमी ऐकू येण्यामुळे सतत कानात रातकिड्यासारखा किंवा घंटानाद झाल्यासारखा बारीक आवाज येऊ शकतो. त्यामुळे कमी ऐकू येणारी ती व्यक्ती वैतागते. या प्रकारामुळे रुग्ण अनेकदा आपल्याला मोठा आजार झाला आहे, असा गैरसमज करून घेतो. या आवाज येण्याच्या प्रकाराला टिनीटस असं नाव आहे. हा आवाज दुसरं काही नसून आपल्या शरीराच्या क्रियांचा जसे रक्तप्रवाह स्नायू आणि हाडांच्या हालचाली पोटांमधील हालचाली, श्वसन, हृदयाची ठकठक या आवाजांपैकीच एक अंश ऐकू येतो. जेव्हा आपल्याला चांगलं ऐकू येत असतं तेव्हा शरीराच्या आतील आवाज ऐकू येत नाहीत. पण जेव्हा ऐकू येणं कमी होतं तेव्हा त्यांना ज्या प्रकाराचे आवाज ऐकणं कमी झाले आहेत. त्याच प्रकारचे शरीराच्या आतील आवाज कंपनाच्या रूपाने कानाच्या आतील भागापर्यंत पोहोचत असल्यामुळे ऐकू येतात. ते कोणाला रातकिड्याच्या आवाजासारखे तर कोणाला टाळ वाजल्या आवाजासारखे वाटतात. एवढंच काय तर कोणीतरी कानात पुटपुटत आहे असं देखील काही रुग्णाला वाटत राहातं.
घरगुती वातावरणात ऐकू न आल्यामुळे रुग्णाची अवस्था अधिक बिकट होते. घरात आपल्याशी कोणी संवाद साधत नाही, असा समज झाल्याने तसेच ऐकू येत नाही म्हणून घरातील मंडळी रुग्णाशी बोलण्याचं टाळतात. यामुळे गैरसमज वाढतात व रुग्ण एकटा पडतो. ऐकू न येण्याच्या प्रकारात आजार बाजूला रहातो अन् घरगुती समस्या आणि एकमेकांशी आदराने न बोलणं ही मोठी समस्या होऊन जाते. याचा परिणाम फक्त रुग्णावरच नाही तर पूर्ण घरावर होतो. त्यामुळे रुग्णाशी संवाद साधताना आपुलकीने वागल्यास अनेक कठीण प्रसंग टाळता येऊ शकतात. ऐकू न येणं यावर उपचार आहेत. ते रुग्णानेच नाही तर संपूर्ण कुटुंबाने समजून घेतले पाहिजेत.
श्रवणयंत्र हो ऐकू न येणाऱ्यांसाठी उपयोगी ठरते म्हणून ते डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय विकत घेऊन नये. कानाची योग्य तपासणी व श्रवणयंत्र घेण्यासाठी श्रवण, वाचा, भाषा तज्ज्ञ म्हणजेच ऑडिओलॉजिस्ट अँड स्पिच थेरपिस्ट यांच्याकडूनच योग्य तो सल्ला घेऊन श्रवणयंत्र वापरलं पाहिजे. श्रवणयंत्रांमध्येही आता अनेक प्रकार आहेत. मुख्यत: डिजीटल प्रकारचे श्रवणयंत्र हे न दिसणारे कानाच्या आतील किंवा कानाच्या मागील बाजूस असणारे असतात. आपली ऐकण्याची क्षमता, सामाजिक गरजा, ऐकण्यावरील जबाबदाऱ्या तसंच आर्थिक मर्यादा इत्यादीचा विचार करून श्रवणयंत्राची निवड करता येते. मधुमेह व उच्च रक्तदाब आपल्या ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करत असतात. त्यामुळे हे आजार असणाऱ्यांनी वेळोवेळी आपल्या ऐकण्याची क्षमता डॉक्टरांकडून तपासून घेणं गरजेचं असतं. शेवटी नैसर्गिक मिळालेली श्रवण क्षमता श्रवणयंत्राने परत मिळवणं अवघड असतं. मात्र श्रवणयंत्राच्या माध्यमातून आपल्यात निर्माण झालेल्या समस्येवर मात करता येते. ऑडिओलॉजिस्ट अन् डिजीटल श्रवण यंत्राच्या माध्यमातून आपण नैसर्गिक श्रवणशक्तीच्या जास्तीत जास्त समान वाटणारा आवाज पुन्हा ऐकू शकतो आणि ऐकू न येण्याच्या दडपणातून निर्माण झालेल्या नैराश्यातून बाहेर येऊ शकतो. विशेष करून ज्येष्ठांना याचा सकारात्मक उपयोग होताना दिसतो. त्यामुळे ऐकू न येणं याकडे वयानुसार येणारा आजार म्हणून पाहिलं तर आपल्यातील संवाद कायम राहिल.
Director As. ऑडिओलॉजिस्ट अँड स्पिच थेरपिस्ट, नेचुरोपैथीक