बाळ: २ महिन्यांचे


तुमच्या बाळाला लवकरच शिकता यावे यासाठी त्याच्याशी बोला

तुमचे बाळ आता बरेच सशक्त आहे. ते कदाचित काही सेकंद मान उचलून धरु शकते.

ते आता डोळ्यांनी अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष केंद्रित करु शकते व त्याची दृष्टी सुधारत आहे. तुम्हाला कदाचित दिसेल की बाळ स्वतःच्या हातांकडे पाहात आहे. त्याला हळूहळू समजू लागले आहे की हे त्याचे हात आहेत व त्याला ते वापरता येतील. लवकरच ते विविध वस्तू पकडू लागेल. आता ते अधिक चांगल्या प्रकारे ऐकते व आवाज कुठून येतोय हे देखील त्याला समजते. तुम्हाला कदाचित दिसेल की आवाज ज्या दिशेने येत आहे त्या दिशेने मान वळवेल.

आता तुम्हाला दिसेल की बाळ दिवसा जास्त वेळ जागे राहते, व त्याला काही ठराविक वेळी खेळायचे असते. त्याला आता दिवस व रात्र समजायला लागले आहे. 

लवकरच ते हात व पाय पसरू लागेल. तुमच्या बाळाला हातपाय पसरण्यासाठी पुरेशी जागा द्या. जमिनीवर एक ब्लँकेट घाला व बाळाला त्यावर मोकळपणे हालचाल करु द्या. ते पोटावर पडून राहिले असल्यास कदाचित पायांनी रेटा देऊ लागेल. यामुळे त्याचे वाढते स्नायू सशक्त व्हायला मदत होते.

तुम्हाला कदाचित असे वाटेल की तुमच्या बाळासाठी गाणे म्हणायला किंवा बोलायला ते फारच लहान आहे, मात्र तसे करुन पाहा. तुमचे गाणे किंवा बोलणे ऐकून त्याला बोलणे शिकायला मदत होईल.

तुम्ही गाताना किंवा बोलताना त्याने दुसरीकडे पाहिले किंवा त्याचा रस कमी झाल्यासारखे वाटले तर दुसरे काहीतरी करुन पहा किंवा त्याला थोडा वेळ विश्रांती घेऊ द्या.

तिला अतिसार झाला आहे का?

तुमच्या बाळाला पुढील लक्षणे दिसत असतील तर त्याला अतिसार असू शकतो: 
  • त्याला दुर्गंधीयुक्त, पाणीदार, शी होत असेल ज्यामध्ये आंव नावाचा चिकट दुर्गंधीयुक्त पदार्थ असेल.
  • त्याला वारंवार शी होत असेल.
  • त्याला ताप आला आहे.
  • त्याचे वजन कमी होत असल्याचे दिसले.

तुमच्या बाळाने घाण पाणी प्यायले किंवा अस्वच्छ किंवा सडकेअन्न खाल्ले तर त्याला अतिसार होऊ शकतो.

नवजात बालकांना बऱ्याचदा शी होते, पहिल्या महिन्यात कदाचित दिवसातून ५ वेळांपर्यंतही होऊ शकते, मात्र तुम्ही त्याला केवळ स्तनांचे दूध देत असाल, तर तो अतिसार असण्याची शक्यता नाही.

काही वेळा बाळे स्तनपान घेतल्यानंतर शी करतात. याचे कारण म्हणजे, त्याचे पोट दूधाने भरलेले असते, त्यामुळे त्याला शी लागते.

ज्या बाळांना स्तनपान दिले जाते त्यांची शी सामान्यपणे पिवळसर असते जिचा वास गोड असतो व ती मऊ असते. ते १ महिन्याचे झाल्यानंतर, बहुतेक बाळांना दिवसातून १ किंवा २ वेळा शी होते. ज्या बाळांना स्तनपान दिले जाते त्यांना काही वेळा आठवड्यातून केवळ एकदाच शी होते. हे देखील सामान्य आहे.

तुमच्या बाळाची शी त्याने ६ महिन्यांनी घन आहार घ्यायला सुरुवात केल्यानंतर बदलू शकते. मात्र तुमच्या बाळाला त्याच्यानव्या जेवणाची सवय झाल्यानंतर त्याला शी देखील व्यवस्थित होऊ लागेल.

म्हणूनच तुमच्या बाळाच्या शीकडे लक्ष द्या. तुमचे बाळ वारंवार दुर्गंधीयुक्त, पाणीदार, आंव असलेली शी करत असेल, त्याला ताप असेल किंवा त्याचे वजन कमी झाल्यासारखे वाटत असेल, तर तुमच्या बाळाला कदाचित अतिसार आहे. त्याला एखाद्या आरोग्य सेविकेकडे घेऊन जा.

मी माझ्या आजारी बाळाला स्तनपान देऊ शकते का?

तुमच्या बाळाला पुन्हा शक्ती मिळावी यासाठी अन्नाची गरज असते.

सर्व बाळे काही वेळा आजारी पडतात. तुमच्या आजारी बाळाला पाहून वाईट वाटते, मात्र तुम्ही त्याला योग्य काळजी व उपचार देऊन व त्याला व्यवस्थित स्तनपान देत राहून बरे होण्यास मदत करु शकता.

तुमचे बाळ ६ महिन्यांहून कमी वयाचे असेल तर तुमच्या स्तनांच्या दूधामुळे त्याला बरे व्हायला मदत होईल. तुमच्या स्तनांचे दूध त्याच्यासाठीचांगले आहे. यामुळे तुमचे बाळ सशक्त होईल. तुमच्या बाळाला पातळ शी होत असेल किंवा अतिसार झाला असेल, तर स्तनांचे दूध तिला सहजपणे पचेल, व ती आजारी असताना तिच्या शरीरातून गेलेली सर्व पोषकतत्त्वे त्याला परत मिळतील.

तुमचे बाळ ६ महिन्यांहून अधिक मोठे असेल, तर त्याला खिचडीसारखे पातळ पदार्थ, कुस्करलेले केळे किंवा बटाटा देत राहा. ते अधिक चांगले बनविण्यासाठी त्यात थोडेसे लोणी, तूप किंवा तेल घाला. त्याला उलटी होत असेल किंवा अतिसार असेल, तरीही त्याने खाल्ले पाहिजे. अन्नामुळे त्याला बरे व्हायला मदत होईल.

त्याने खायला नकार दिला, तर त्याला दिवसभर सारखे थोडे थोडे खाऊ घाला. यामुळे त्याच्याशरीराला बरे होण्यास मदत होईल.

तुमचे बाळ एका दिवसानंतरही आजारी असेल, किंवा त्याचा अतिसार एका दिवसापेक्षा अधिक काळ राहिला, तर त्याला डॉक्टरांकडे घेऊन जा.

तुमच्या बाळाला बरे वाटू लागल्यानंतर, त्याला २ आठवडे आणखी २ वेळा जेऊ घाला. यामुळे तिची तब्येत पूर्वीसारखी व्हायला मदत होईल.

माझे बाळ कधी हसेल?

अनेक बाळे ६ ते ८ आठवड्यांची असताना पहिल्यांदा स्मित हास्य करतात. मात्र तुमचे बाळ या वेळेपूर्वी किंवा नंतर हसू शकते.

तुम्हाला तुमच्या बाळाला हसण्यासाठी प्रोत्साहित करायचे असल्यास, ते शांत व जागे असतानाची वेळ शोधा. तुमचे बाळ जेव्हा तुमच्याकडे पाहते व तुमचा चेहरा न्याहाळते ती वेळ शोधा.

तुमचे बाळ तुमच्यासमोर धरा व तुमचा चेहरा तिच्या चेहऱ्याजवळ आणून तिच्याशी बोला. तुमच्या बाळाला हे आवडले नाही, तर तिला थोडेसे लांब धरुन पाहा.

ते सुरुवातीला कदाचित बराच वेळ तुमच्याकडे टक लावून पाहिल, त्यामुळे त्याच्याशी शांतपणे बोलत रहा व तुम्हाला कदाचित त्याचे बक्षिस म्हणून पहिले स्मित हास्य दिसेल!

तुमचे बाळ स्मित हास्य करायला शिकल्यावर लवकरच हसू लागेल!

बहुतेक बाळे २ ते ४ महिन्यांची असताना हसायला सुरुवात करता. वेडीवाकडी तोंडे व आवाज काढण्याचा किंवा तिला गुदगुल्या करण्याचा प्रयत्न करा.