ब्लॉग कायम स्वरूपी बंद कसा करवा?

ब्लॉग बंद करण्यासाठी सेटिंग >>>  ओदर मध्ये जा आणि डिलिट बटन दाबा